Informace k příjmu přihlášek a příjmu dětí do dětské skupiny

Podmínky pro přijetí:
  • věk dítěte od 2 do 5 let
  • zdravotní stav dítěte umožňující pobyt v dětské skupině
    (dokládá se potvrzením dětského lékaře)
  • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
    (dokládá se potvrzením dětského lékaře)
  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu
    (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů)
 

Písemnou přihlášku podává rodič na adresu Dětská skupina Bobříci, Slezská 2138/144, 130 00 Praha 3. Přihlášky jsou přijímány průběžně v průběhu celého kalendářního roku.
O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka dětské skupiny.

V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny dle data doručení přihlášky.

Přihlášky je možné podat osobně nebo poštou, vždy k rukám ředitelky dětské skupiny. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte je rodičům sděleno do 14 dnů od přijetí přihlášky.


Přihláška ke stažení ZDE