Provozní doba
Pondělí – Pátek: 7:30 - 17:00


Informace k vyzvedávání dětí

 • Ranní příjem dětí probíhá mezi 8:00 – 9:00
 • Odchod dětí 17:00
 • Děti, které do dětské skupiny dochází na dopoledne či odpoledne je možné vyzvedávat a předávat pouze v době mezi 12:30 a 13:00.

Orientační rozvrh dne

 • Příchod dětí do dětské skupiny, volná hra*
 • Dopolední svačinka
 • Zpěv, didaktické hry, dramatika, malování, volnočasové a pohybové aktivity, procházky
 • Hygiena a příprava na oběd
 • Oběd
 • Příprava na odpolední odpočinek (odchod dětí z dopolední docházky a příchod dětí na odpolední docházku)
 • Odpolední odpočinek, čtení a poslouchání pohádek
 • Odpolední svačinka
 • Zpěv, didaktické hry, dramatika, malování, volnočasové a pohybové aktivity

(* volný program – různé tematické hry, cvičení, kreativní činnosti, výtvarné činnosti, vzdělávání, vycházky apod., dle denního tématu je možné aktivity poupravit – svačiny venku apod.)


Během celého dne máme naplánovanou pestrou škálu aktivit, které vedou k rozvoji osobnosti dítěte v různých oblastech. V rámci speciálních her a činností rozvíjíme motorickou, poznávací a sociální oblast. Tyto činnosti, které vedou k rozvoji, poznávání a vzdělávání jsou poskytovány odborně kvalifikovaným a zkušeným personálem.

 • V motorické oblasti se zaměřujeme na celkový vývoj v rámci senzo-motoriky, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky.
 • Poznávací oblast je zaměřená na trénování paměti, řeči a pozornosti, rozvoj fantazie, orientace v čase, rozeznávání tvarů a barev, rozvoj vědomostí z přírodního prostředí aj.
 • Sociální oblast pomáhá dětem učit se, jak žít se svými spolužáky, hrát si s nimi a zapojit se do her, uznávat autoritu, zvládat své emoce, být samostatný, udržovat pořádek, což děti skvěle připraví na budoucí povinnou školní docházku a volné trávení času s přáteli.